کنسانتره انگور سفید

عرضه کنسانتره انگور سفید عمده

کنسانتره که به آن افشره نیز گفته می شود به معنی آب میوه ای است که در فرایند تولید، آب موجود در آن حذف شده و دارای غلظت فراوانی می باشد و می توان آن را به همراه

بیشتر بخوانید