صادر دایس هلو باکیفیت اسپتیک

صادرکننده دایس هلو باکیفیت اسپتیک

دایس هلو اسپتیک از تکه های این میوه و بدون پوست می باشد و دارای کاربرد های زیادی می باشد و از گونه میوه های پر طرفدار هستند که بسیار باکیفیت می باشند، صادرکننده

بیشتر بخوانید