توزیع کنسانتره انگور ایلام

مرکز توزیع کنسانتره انگور سفید در ایلام

کنسانتره آب میوه ای است که دارای غلظت بسیار بالایی بوده و در فرآیند تولید آب آن حذف شده است. کنسانتره انگور سفید یکی از بهترین محصولاتی است که در این زمینه وجود

بیشتر بخوانید