بازار کنسانتره خرما

بازار صادرات کنسانتره خرما اعلا در سال جدید

خرما میوه ای کوچک با طعم و خواص مناسب می باشد که از آن فراورده هایی مانند کنسانتره تولید می شود و کنسانتره این نوع میوه نه تنها در ایران بلکه در کشور های خارجی

بیشتر بخوانید