پرک نارنگی 3 کیلویی

تولید کننده پرک نارنگی ۳ کیلویی حلبی

امروزه پرک نارنگی در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد که برای تهیه انواع ژله و آب میوه استفاده می شود که فروشنده پرک نارنگی کیلویی را با وزن دل خواه در اختیار کارخ

بیشتر بخوانید